تجربه ای لذت بخش

فروشگاههای زنجیره ای دهکده

فروشگاههای زنجیره ای دهکده با هدف تامین نیازهای روزانه مردم با قیمت مناسب و کیفیت بالا در سطح استان در شهرهای رشت،لاهیجان،لنگرود و آستانه اشرفیه احداث گردیده و شعب دیگر آن در حال راه اندازی می باشد

کیفیت بالا

قیمت مناسب و کیفیت بالا در سطح استان

قیمت مناسب

با هدف تامین نیازهای روزانه مردم با قیمت مناسب

از مزرعه تا سفره

شهرهای رشت،لاهیجان،لنگرود و آستانه اشرفیه